آخرین مطالب

رموز داشتن دیفن باخیای پر پشت و پهن برگ💜

💜 دیفن باخیا رو پشت پنجره جنوبی بزارید و هروقت خاکش خشک شد آبش بدید(آفتاب روش نیوفته) 💜دیفن باخیا اگه آب زیاد بهش بدید برگهاش زردمیشه 💜دیفن باخیا اگه سردش بشه برگهاش زرد میشه اگه تازه خریدینش بخاطر جابجایی از گلخونه به خونه طبیعیه چندتا برگاش زردبشه ❤️👇عزیزان برای داشتندیفن …

ادامه مطلب