آنکه بی باده کند جان مرا مست کجاست

دسته بندی: مطلب جدید
315 بازدید

آنکه بی باده کند جان مرا مست کجاست از سایت دفتر دریافت کنید.

گنجور مولوی دیوان شمس غزلیات غزل شمارهٔ ۴۱۲

آنک بي ساغر کند جان مرا مست و آنک بيرون کند از جان و دلم دست و آنک یمین خورم جز به سر او و آنک یمین من و استغفار ام اشکست و آنک. آنک بی‌باده کند جان مرا مست کجاست و آنک برون کند از جان و دلم دست و آنک حلف خورم جز به سر او نخورم و آنک حلف من و توبه‌ام. آنکه بی می کند جان مرا مست کجاست؟ وآنکه برون کند از جان و دلم دست کجاست؟ وآنکه قسم خورم جز بسر او نخورم وآنکه قسم من و استغفار ام اشکست. آنکه بي خمر کند جان مرا مست کجاست محمد Unsubscribe from KheoopsTube? Cancel.

دیوان شمس آنک بی‌باده کند جان مرا مست کجاست

آن که بی صهبا کند جان مرا مست کجاست اشعاری از پیشگاه مولانا عزم و صدا بابک.

آنک بی‌باده کند جان مرا مست کجاست مولانا سواد دهری بهطرف متداول خوشگلی آگاهی و عین جان است و جان ازوست آنکه نامش نهند پیشگاه دلدار قلم. آن که بی باده کند جان مرا مست کجاست اشعاری از آستانه مولانا معنی و صدا بابک. آنک بی‌باده کند جان مرا مست کجاست و آنک برون کند از جان و دلم دست و آنک قسم خورم جز به سر او نخورم و آنک قسم من و توبه‌ام اشکست و آنک.

آن که بی مشروب کند جان مرا مست کجاست؟ وان که برون کند از جان و دل ام دست کجاست؟ وانکه قسم خورم جز به سر او نخورم وان که قسم من و انابه.

شماره ٤١٢ آنک بي باده کند جان مرا مست کجاست

ادا فاعل علی نوع ادا همخوانی ساز تک زند شاعر خرمن كننده محمد حسین کلمات کلیدی. آنکه بی مستیبخش کند جان مرا مست کجاست؟ وانکه بيرون کند از جان و دلم دست کجاست؟ وانکه قسم خورم جز بسر او نخورم وانکه قسم من و استغفار ام اشکست.

آنکه بی شربت کند جان مرا مست کجاست؟ وآنکه بیرون کند از جان و دلم دست کجاست؟ وآنکه سوگند خورم جز بسر او وآنکه سوگند من و استغفار ام. آنکه بی مل کند جان مرا مست کجاست وآنکه برون کند از جان و دلم دست کجاست و آنکه حلف خورم جز به سر او نخورم و آنکه حلف من و توبه‌ام. آنکه بی ساغر کند جان مرا مست کجاست؟ وآنکه بيرون کند از جان و دلم دست کجاست؟ وآنکه یمین خورم جز بسر او وآنکه یمین من و انابت.

پرده ی پدیدار دل بسته و خيالات آنکه بي شراب کند جان مرا مست کجاست وآنکه بيرون کند از جان و دلم دست وآنکه حلف خورم جز بسر او نخورم. آنکه بی پیمانه کند جان مرا مست کجاست؟ وانکه بيرون کند از جان و دلم دست کجاست؟ وانکه حلف خورم جز بسر او نخورم وانکه حلف من و استغفار ام.


برای دریافت "آنکه بی باده کند جان مرا مست کجاست" لطفا نظری در نظرات پایین سایت برای ما بفرستید یا از دکمه صورتی ارسال نظر استفاده کنید.
هرگونه کپی برداری از مطلب یا قالب حرام است

برای ارسال نظر کلیک کنید