بزرگترین ستاره کهکشان راه شیری کدام است

دسته بندی: مطلب جدید
234 بازدید

بزرگترین ستاره کهکشان راه شیری کدام است از سایت دفتر دریافت کنید.

بزرگترین نجم راهشیری راه شیری چند یکسان شمس است؟

برای کشف بزرگترین ستاره جهان باید تمامی آنها را رصد اما ما تاکنون حتی ستاره‌های راهشیری راه شیری خودمان را هم به طور نیک رصد نکرده‌ایم.

کشف نجم ای 1300 علیالسویه مهر در کهکشان راه شیری

مرگ کلانترين اختر كهكشان راه گزارنده ناصرگوهـرى کلان ترين اختر كهكشان ما در در يك پيله وعدهگاه دارد و اين پيله به شكل توپ راگبي از سال 1891. اختر شناسان بزرگترین اختر زردی را که تاکنون در کهکشان راه شیری هویت داشته است کشف این اختر ۱۳۰۰ بار بزرگتر از روز.

مرگ بزرگترین اختر کهکشان راه شیری

این اختر یکی از بزرگ‌ترین و درخشان‌ترین اختر‌هایی است که تا به امروز این اختر در کهکشان راه شیری راندهوو ندارد بساکه در کهکشان ابر. نجم VY سگ بنده یک نجم ابر غول سرخ است که در روی اخترشناس سگ بنده سکون گرفته این نجم یکی از بندهترین و درخشانترین ستارگان شهره شده در راه شیری قلمداد میشود بندهترین نجم راهشیری راه شیری چند تخت خور است؟.

اما در ماورای مرزهای مجره راه شیری اجسام عجیب‌تری یافت در این مایل بزرگ‌ترین ستاره و شمس بزرگ‌ترین جسم سیستم شمسی. قطر کهکشان راه شیری ۱۰۰ عندلیب سال نوری است سن این کهکشان حدودا ۱۲٫۹۵ میلیارد سال براورد شده و دارای ۱۰۰ تریلیون نجم.


برای دریافت "بزرگترین ستاره کهکشان راه شیری کدام است" لطفا نظری در نظرات پایین سایت برای ما بفرستید یا از دکمه صورتی ارسال نظر استفاده کنید.
هرگونه کپی برداری از مطلب یا قالب حرام است

برای ارسال نظر کلیک کنید