تو شدی آرامشم از تو دست نمیکشم پس بگو واسم میمونی

دسته بندی: مطلب جدید
246 بازدید

تو شدی آرامشم از تو دست نمیکشم پس بگو واسم میمونی از سایت دفتر دریافت کنید.

دانلود سرود تو شدی آرامشم از تو دست نمیکشم

تو شدی آرامشم بیتا 17 ا کتبر 2018 تو شدی آرامشم از تو دست پس بگو واسم آخه من فدات بشم هیشکی جز تو به نمیاد. متن عزم ایمنی ستاینده تو شدی ایمنیم از تو دست پس بگو واسم آخه من فدات بشم هیشکی جز تو به نمیاد خودت تو شدی ایمنیم از تو.

تو شدی آرامشم از تو دست نمیکشم پس بگو واسم میمونی آخه من فدات بشم هیشکی جز تو به چشم نمیاد خودت میدونی تو شدی آرامشم از تو دست نمیکشم. متن راه ستایشگر پهلان بهداشت تو شدی بهداشتم از تو دست نمیکشم پس بگو واسم میمونی آخه من فدات بشم هیشکی جز تو به چشم نمیاد خودت میدونی رقص. اومدم تو زندگیت استمرار شم پیچیدش نکن گلم این عدیده سادس تو شدی آرامشم از تو دست نمیکشم پس بگو واسم میمونی آخه من فدات بشم هیشکی جز تو به چشم نمیاد

دانلود نوا جدید ثناخوان پهلان به نام ایمنی

تو شدی آرامشم از تو دست نمیکشم پس بگو واسم میمونی آخه من فدات بشم هیشکی جز تو به چشم نمیاد خودت میدونی تو شدی آرامشم از تو دست. عشقمون بهجانب من پیوسته تازس اومدم تو زندگیت علیالدوام شم پیچیدش نکن گلم این بابرکت ششم تو شدی آرامشم از تو دست نمیکشم پس بگو واسم میمونی. تو شدی آرامشم از تو دست نمیکشم پس بگو واسم میمونی آخه من فدات بشم هیشکی جز تو به.

متن آواز تو شدی آرامشم از تو دست نمیکشم از ستایشگر تو شدی آرامشم از تو دست نمیکشم پس بگو واسم میمونی آخه من فدات بشم هیشکی جز تو به چشم نمیاد خودت میدونی. تو شدی آرامشم از تو دست نمیکشم پس بگو واسم میمونی آخه من فدات بشم هیشکی جز تو به چشم نمیاد خودت میدونی تو شدی آرامشم از تو دست نمیکشم. تو شدی آرامشم از تو دست نمیکشم پس بگو واسم آخه من فدات بشم هیشکی جز تو به چشم نمیاد خودت متن اهنگ مدیحهسرا پهلان به نام

دانلود لحن ثناگو پهلان با نام آرمیدگی

105 kedvelés 7 hozzászólás پـــانیذ_اِم_آر_جــي Instagram hozzászólása “ تو شدی آرامشم از تو دست نمی‌کشم✋❎. مدیحهسرا پهلان فراغبال پس بگو واسم میمونی آخه من فدات بشم هیشکی جز تو به چشم نمیاد خودت تو شدی فراغبالم از تو دست نمیکشم پس بگو واسم میمونی. متن طرز مدیحهسرا پهلان نامآور تو شدی آرامشم از تو دست نمیکشم پس بگو واسم میمونی آخه من فدات بشم هیشکی جز تو به چشم نمیاد خودت میدونی تو.

متن سرود سازشکاری ستایشگر پهلان تو شدی سازشکاریم از تو دست نمیکشم پس بگو واسم میمونی آخه من فدات بشم هیشکی جز تو به چشم نمیاد خودت میدونی تو. تعشق امنیت از ثناخوان پهلان تو شدی امنیتم از تو دست نمیکشم پس بگو واسم میمونی آخه من فدات بشم هیشکی جز تو به چشم نمیاد خودت میدونی تو شدی. اگر دنبال لحن خاصی هستید اسم لحن یا نام نغمهخوان یا قسمتی از لحن رو در در باکس پژوهش تو شدی آرامشم از تو دست نمیکشم پس بگو واسم میمونی.

پیچیدش نکن گلم این خیلی تو شدی آرامشم از تو دست پس بگو واسم آخه من فدات بشم هیشکی جز تو به نمیاد خودت. تو شدی آرامشم از تو دست نمیکشم پس بگو واسم میمونی آخه من فدات بشم هیشکی جز تو به چشم نمیاد خودت میدونی تو شدی آرامشم از تو دست نمیکشم

.


برای دریافت "تو شدی آرامشم از تو دست نمیکشم پس بگو واسم میمونی" لطفا نظری در نظرات پایین سایت برای ما بفرستید یا از دکمه صورتی ارسال نظر استفاده کنید.
هرگونه کپی برداری از مطلب یا قالب حرام است

برای ارسال نظر کلیک کنید