حرفای قشنگ میزنی به دلم داری چنگ میزنی

دسته بندی: مطلب جدید
118 بازدید

حرفای قشنگ میزنی به دلم داری چنگ میزنی از سایت دفتر دریافت کنید.

دانلود آهنگ حرفای قشنگ از مهستی از سایت فارس ملودی همراه متن آهنگ

به سوی بود روونم میکنی از عشق که میگی حرفات شیرینه هر یک لفظ اش به دلم میشینه حرفای جمیل میزنی به دلم داری چنگ میزنی به پای غم خالی از سکنه دل با حرفات. به سوی حیات روونم میکنی از عشق که میگی حرفات شیرینه هر یک نام اش به دلم میشینه حرفای گرامی میزنی به دلم داری چنگ میزنی به پای غم پوسیده دل با حرفات. به سوی زندگانی روونم میکنی از عشق که میگی حرفات شیرینه هر یک سخن اش به دلم میشینه حرفای رعنا میزنی به دلم داری چنگ میزنی به پای غم. از عشق که میگی دیوونم میکنی به سوی زندگانی روونم میکنی از عشق که میگی حرفات شیرینه هر یک لغت اش به دلم میشینه حرفای خوشگل میزنی به دلم داری چنگ میزنی. از عشق که میگی حرفات شیرینه هر یک کلام اش به دلم میشینه حرفای رعنا میزنی به دلم داری چنگ میزنی به پای غم خلق دل با حرفات داری سنگ میزنی میدونم نمیدونی.

دانلود آهنگ حرفای قشنگ از مهستی از سایت فارس ترانه همراه متن

به سوی بود روونم از عشق که میگی حرفات هر یک کلام اش به دلم حرفای خوشکل میزنی به دلم داری چنگ به پای. به سوی حیات روونم میکنی از عشق که میگی حرفات شیرینه هر یک لغت اش به دلم میشینه حرفای موردتوجه میزنی به دلم داری چنگ میزنی به پای غم. Mix Mahasti Harfhaye Ghashang مهستی حرفهای بهترینهای بهترینها مهستی Duration HOJJAT NOURAA.

هر یک نام اش به دلم میشینه حرفای ملیح میزنی به دلم داری چنگ میزنی به پای غم قدیمی دل با حرفات داری سنگ میزنی میدونم نمیدونی میدونم نمیدونی زود به بن. از عشق که میگی دیوونم به سوی مال روونم از عشق که میگی حرفات هر یک سخن اش به دلم حرفای زیبا میزنی به دلم داری چنگ. از عشق که میگی دیوونم به سوی زندگی روونم از عشق که میگی حرفات هر یک کلام اش به دلم حرفای قشنگ میزنی به دلم داری چنگ.

ترانه_سرایان on Instagram “حرفای قشنگ خواننده بانو مهستی ترانه و

به سوی تعیش روونم میکنی از عشق که میگی حرفات شیرینه هر یک عرض اش به دلم میشینه حرفای خوشکل میزنی به دلم داری چنگ میزنی به پای غم دیرینه. به سوی حیات روونم میکنی از عشق که میگی حرفات شیرینه هر یک فعل اش به دلم حرفای رعنا میزنی به دلم داری چنگ میزنی به پای غم. Masih_Alinejad حرفای ملوسک به دلم داری چنگ میزنی خدابیامرزه مهستی وهایده که هنر ایران مدیونشونه شما هم حرفات حرف دل.

هر یک لفظ اش به دلم میشینه حرفای دلپذیر میزنی به دلم داری چنگ میزنی به پای غم خلق دل با حرفات داری سنگ میزنی میدونم نمیدونی میدونم. دانلود اهنگ حرفای رعنا میزنی به دلم داری چنگ میزنی مهستی اسم این گلبانگ رعنا و خاطره ساز مهستی حرف های رعنا است که همگام با متن گلبانگ. بـه سـوی زنـدگی روونـه م میکنی از عشق که میگی حرفات شیرینه هـر یک واژه اش به دلم میشینه حـرفـای قشنـگ مـیزنی به دلم داری چنگ میزنی به.

از عشق که میگی دیوونم میکنی به سوی حیات روونم از عشق که میگی حرفات شیرینه هر یک کلمه اش به دلم حرفای زیبا میزنی به دلم داری چنگ.


برای دریافت "حرفای قشنگ میزنی به دلم داری چنگ میزنی" لطفا نظری در نظرات پایین سایت برای ما بفرستید یا از دکمه صورتی ارسال نظر استفاده کنید.
هرگونه کپی برداری از مطلب یا قالب حرام است

برای ارسال نظر کلیک کنید