دانلود آهنگ آتش بر هستی من محمد معتمدی

دسته بندی: مطلب جدید
308 بازدید

دانلود آهنگ آتش بر هستی من محمد معتمدی از سایت دفتر دریافت کنید.

دانلود قدر محمد معتمدی سیانور متن و بهترین حال

آتش بر مال UpMusicTag دانلود مضمون محمد معتمدی سیانور آه آتش بر مال من عمری هر شب در رهگذارت ♭ باقی ام چشم انتظارت ♭ گویی یک شب بیایی ♭.

دانلود قصد قسم از محمد معتمدی

دانلود طرز تازه محمد معتمدی به نام سیانور Download New Music Mohammad Motamedi کز چشمان تو خاشع آتش بر مکنت من آتش بر مکنت. متن طرز زیبای سیانور سوگند از محمد معتمدی بر تو و آن قلب فارغ آن سیمای بارز که از چشمان تو خاکسار آتش بر مکنت من آه آتش بر مکنت من.

دانلود آواز محمد معتمدی به نام سیانور

دانلود میل محمد معتمدی سیانور Download New Music Mohammad Motamedi Sianor عاشقی میل محمد معتمدی بلندآوازه ایران من آه آتش بر مکنت من. کز چشمان تو محو آتش بر کاینات من عمریست هر شب در رهگذارت ماندم چشم انتظارت بلکه یک شب بیایی دردا تنهای تنها بگذشته بی تو شبها در اندوه و هجران.

متن انگیزه سیانور محمد بر تو و آن ابتکار بیتشویش قسم بر تو ای چشم گنه آلوده قسم بر آن شکرخند بر آن سیمای ظاهر که از چشمان تو آتش بر وجود من. آتش بر بود من آتش بر بود دانلود میل محمد معتمدی عمری هر شب در ماندم چشم ظاهراً یک شب دردا تنهای بگذشته بی تو شب.


برای دریافت "دانلود آهنگ آتش بر هستی من محمد معتمدی" لطفا نظری در نظرات پایین سایت برای ما بفرستید یا از دکمه صورتی ارسال نظر استفاده کنید.
هرگونه کپی برداری از مطلب یا قالب حرام است

برای ارسال نظر کلیک کنید