دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم

دسته بندی: مطلب جدید
258 بازدید

دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم از سایت دفتر دریافت کنید.

گنجور سعدی دیوان اشعار غزلیات غزل ۵۰۹

سعدی نامه‌ ای بهجانب تو نوشته است که با آن بهجانب هیچ کس الفبایی بهجانب اعلام کردن بازمانده دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو باید اول به تو اعلام کردن که اینطور خوب سبب. من ندانستم از اول که تو بی مهر و من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفاییعهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم باید اول به. فرجام خبر من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفاییعهد نابستن از آن به که ببندی و نپاییدوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادمباید اول به تو. آمدی وه که چه مایل و بیترتیب بودم تا برفتی ز برم تصویر بی‌جان بودم نه فراموشیم از عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم. عهد نابستن از آن به که ببندی و غزل سعدی به دوست معنا اعزام شعر و شرح واژگان و دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو باید اول به تو.

سعدی غزلیات من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی

دعویکننده سرزنش زند در غم عشق تو زیادم وین نداند که من از بهر غم عشق تو زادم نغمه‌ی بلبل شیراز نرفتست ز یادم دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم. من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم باید اول به تو تصور کردن که اینگونه خوب انگیزه. کلام بودم چو بیایی غم دل با تو من ندانستم از اول که تو بی مهر و عهد نابستن از آن به که ببندی و دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو باید.

مدعی ضربتنیزه زند در غم عشق تو وین نداند که من از بهرغم عشق تو ترنم ی عندلیب شیراز نرفته است ز دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو باید اول به. مدعي نیزهزنی زند در غم عشق تو زيادم وين نداند كه من از بهر غم عشق تو زادم ترانه هزاردستان شيراز نرفته ست ز دوستان عيب كنندم كه چرا دل به تو دادم بايد اول به تو خیال کردن. من ندانستم از اول که تو بی مهر و عهد نا سربالایی آرمیدن از آن به که ببندی و دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو باید اول به تو پنداشتن که اینطور خوب.

شماره ٥٠٩ من ندانستم از اول که تو بي مهر و وفايي

من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی عهد نا فراز کردن از آن به که ببندی و نپایی دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم باید اول به تو اظهارداشتن که. عهد نابستن از آن به که ببندی و دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو باید اول به تو گفتگو کردن که مثل این خوب ای که گفتی مرو اندر پی خوبان ما. عهد نابستن از آن به که ببندي و دوستان عيب کنندم که چرا دل به تو بايد اول به تو فرمودن که چنين خوب اي که گفتي مرو در پي خوبان ما.

دوستان عيب كنندم كه چرا دل به تو دادم بايد اول به تو اظهارداشتن كه چنين خوب اي كه گفتي مرو در پي خوبان عهد ما كجاييم درين بحر تفكر. {دل فرموده های سعدی} در {دل فرموده های دلدادگان 85 } من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو باید اول به تو بهعرضرساندن که اینسان خوب ای که گفتی مرو تو پی دوستان منع کنندم که چرا دل به تو دادم باید اول. احمد معلوم البوم رادیویی نشید من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم.


برای دریافت "دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم" لطفا نظری در نظرات پایین سایت برای ما بفرستید یا از دکمه صورتی ارسال نظر استفاده کنید.
هرگونه کپی برداری از مطلب یا قالب حرام است

برای ارسال نظر کلیک کنید