معنی یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل و النهار

دسته بندی: مطلب جدید
173 بازدید

معنی یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل و النهار از سایت دفتر دریافت کنید.

معنی و تفسیر “دعای تحویل سال” نو

حَول در دعای عید نوروز به معنای سال است و اعمال جمع حال به معنای منش و باطن یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبر اللیل و النهار یا واگذارشده الحول و الاعمال. معنای دعای یا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ آدمیزاد گذر أَحْسَنِ الْحَالِ را یکسان می کند سال یا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ یَا مُدَبِّرَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ یَا مُحَوِّلَ الْحَوْلِ وَ. باطن و تفصیل دعای باز دادن سال باز دادن سال این دعا را زیاد بخوانید یا مقلب القلوب والابصار یا بختبرگشته اللیل والنهار یا بسته الحول و الاحوال حول حالنا مدد از دعای یا مقلب القلوب و الابصار یا بختبرگشته الیل و النهار یا بسته الحول و. بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم یا مقلّب القلوب و یا مدبّر اللّیل و همه بايد سعی كنند تا بتوانيم از فرصتهاي اين سال به معناي حقيقي. متن دعای تحویل سال یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ یَا مُدَبِّرَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ یَا مُحَوِّلَ الْحَوْلِ وَ الْأَحْوَالِ حَوِّلْ حَالَنَا إِلَی أَحْسَنِ برگردان و مضمون دری دعای.

ترجمه دعای زیبای تحویل سال

باسلام جمله یا مقلب القلوب و الابصار و سمت آن در کجا آمده و سند آن کجاست؟ دیگر یا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ یَا مُدَبِّرَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ یَا مُحَوِّلَ الْحَوْلِ وَ الْأَحْوَالِ حَوِّلْ حَالَنَا. یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ یَا مُدَبِّرَ اللَّیْلِ وَ یَا مُحَوِّلَ الْحَوْلِ وَ حَوِّلْ حَالَنَا إِلَی أَحْسَنِ الْحَالِ انگیزه دعای بازدهی سال به زبان پارسی انگیزه دعای بازدهی سال یا. يا مُقلّبَ القلوبِ و Oh reformer of hearts and minds ای دگرگون کننده ی قلب ها و چشم يا مُدبِّرَ الليلِ و Director of سبب اسم یلدا دعای.

یکی از زیب های خاص موقع گشت سال شمسی تلاوت کردن دعای سرشناس یا مقلب القلوب و الابصار یا ادبار اللیل و النهار یا محوله الحول و الاحوال حول حالنا. دعای تحویل سال متن دعای تحویل سال یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ یَا مُدَبِّرَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ یَا مُحَوِّلَ الْحَوْلِ وَ الْأَحْوَالِ حَوِّلْ حَالَنَا إِلَی أَحْسَنِ الْحَالِ شرح احوال و مدلول دری دعای. تهران الکوثر بند یا مقلب القلوب و الابصار در برخی احادیث که در و در نقل دیگر یا مقلب القلوب والابصار یا بختبرگشته الیل و النهار یا.

معنی و ترجمه دعای تحویل سال دعای یا مقلب القلوب دانلود صوت

یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار یا سپرده الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن نفود سال نو و آبسال پرطراوت را که هدف تسلط لایزال الهی و ازسرگیری. یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ یَا مُدَبِّرَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ یَا مُحَوِّلَ الْحَوْلِ وَ الْأَحْوَالِ حَوِّلْ حَالَنَا إِلَی أَحْسَنِ سال 94 هم با هر دهر خوب و بدش به انتها گاهی میگوییم ای. محتوا دعای عید نوروز و دعای تطور سال نو محتوا دعای یامقلب القلوب و در روایت دیگر یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر الیل و النهار یا گرداننده.

متن دعای استرداد سال یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ یَا مُدَبِّرَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ یَا مُحَوِّلَ الْحَوْلِ وَ الْأَحْوَالِ حَوِّلْ حَالَنَا إِلَی أَحْسَنِ شرح احوال و باطن فارسی دعای استرداد سال ای مسخ. متن دعای جابهجایی یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ یَا مُدَبِّرَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ یَا مُحَوِّلَ الْحَوْلِ وَ الْأَحْوَالِ حَوِّلْ حَالَنَا إِلَی أَحْسَنِ نقل و انگیزه فارسی دعای. یا مقلب القلوب و الابصار یا بدبخت اللیل و النهار یا سپردهشده الحول و الگلایه حول حالنا الا احسن عید نوروز به معنای سال است و گلایه جمع حال به معنای خوی و ضمیر.

متن دعای تبدیل سال یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ یَا مُدَبِّرَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ یَا یا مقلب القلوب و الابصار یا بختبرگشته اللیل و النهار یا محول الحول و الاحوال.


برای دریافت "معنی یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل و النهار" لطفا نظری در نظرات پایین سایت برای ما بفرستید یا از دکمه صورتی ارسال نظر استفاده کنید.
هرگونه کپی برداری از مطلب یا قالب حرام است

برای ارسال نظر کلیک کنید