من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی

دسته بندی: مطلب جدید
210 بازدید

من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی از سایت دفتر دریافت کنید.

سعدی غزلیات من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی

من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفايی عهد نا چفت انجامدادن از آن به که ببندی و دوستان عيب کنندم که چرا دل به تو دادم بايد اول به تو اقرار کردن که چنين خوب. ویدیو من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی از کانال AliRezA سعدی دکلمه شعر ندانستم. حیف باشد مه من کاین همه از مهر عرض بودم جگرم خون نکنی باز من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی عهد نابستن از آن به که ببندی و. من ندانستم از اول که تو بی مهر و من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفاییعهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم باید اول به. مــن نــدانستم از اول که تو بی مهر و وفایی عــهد نــابستن از آن بـه که بــبندی و نپــایی دوستان عــیب کـنندم کـه چرا دل به تو دادم بایــد اول به تو بهعرضرساندن که چـنین.

گنجور سعدی دیوان اشعار غزلیات غزل ۵۰۹

من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی عهد نابستن ازآن به که ببندی و نپایی دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم باید اول به تو اعلام کردن که اینطور خوب علت. من ندانستم از اول که تو بی‌مهر و وفایی عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی خواهان نیزهزنی زند در غم عشق تو زیادم وین نداند که من از بهر غم عشق تو زادم. سعدی شیرازی من ندانستم از اول که تو بی مهر و Sherazi سعدی شیرازی من ندانستم از اول که تو بی مهر و Sherazi.

من ندانستم از اول که تو بي مهر و عهد نابستن از آن به که ببندي و دوستان عيب کنندم که چرا دل به تو بايد اول به تو نامیدن که چنين خوب اي. من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی عهد نابستن از آن به که ببندی و دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم باید اول به تو معروضداشتن که اینطور خوب. مصطفی سازنده ای که از کلک هنر نقش دل انگیز خدایی حیف باشد مه من کاین همه از مهر دوری بیان بودی جگرم خون نکنی باز کجایی ”.

شماره ٥٠٩ من ندانستم از اول که تو بي مهر و وفايي

حيف باشد مه من كاينهمه از مهر جدايي گفته بودي جگرم خون نكني باز من ندانستم از اول كه تو بي مهر و عهد نابستن از آن به كه ببندي و مدعي بدگویی زند. من ندانستم از اول که تو بی‌مهر و وفایی عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم باید اول به تو تصور کردن که اینسان خوب امام. من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی عهد نابستن از آن به که ببندی و دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم باید اول به تو تصور کردن که اینطور خوب.

من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی عهد نابستن از آن به که ببندی و غزل سعدی به دوست قضیه نرمخویی شعر و شرح واژگان و. دل شیفته نام آلبومی است با صدای شهرام ناظری در بساط نوازندگی این اثر بر عهدهٔ قشر اساتید بوده‌است و پیشوایی آن را فرامرز پایور بر. من ندانستم از اول که تو بی مهر و عهد نابستن از آن به که ببندی و دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو باید اول به تو نامیدن که اینگونه خوب.


برای دریافت "من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی" لطفا نظری در نظرات پایین سایت برای ما بفرستید یا از دکمه صورتی ارسال نظر استفاده کنید.
هرگونه کپی برداری از مطلب یا قالب حرام است

برای ارسال نظر کلیک کنید