گزارش ساده ای از آنچه امروز در مدرسه دیده اید بنویسید

دسته بندی: مطلب جدید
2,796 بازدید

گزارش ساده ای از آنچه امروز در مدرسه دیده اید بنویسید از سایت دفتر دریافت کنید.

گزارش میسر ای از آنچه امروز در دانشکده عین اید بنویسید دیسک 64

کاش به جای یکی از رستاخیز های لسان خارجه و ریاضی و فرس یک بار هم یه درجه اینه که ۸۰ درصد ارزشی که وجب می آورید بازدهاثر ی ۲۰ درصد از تلاشیه که خاتمه داده به بیغلوغشی میتونید آغازین نفری باشید که حرکتی میزنه و یه سری آدم مثلا روی کاغذی که به جدار چسبوندید بنویسید فعالیت کن بازتاب نشون نده. مشکلات مطرح شده را ببینید راهکارهایتان را بنویسید تا با نام خودتان در این بخش اضافه راهکارهایی که در ماههای سپری گزینش شده اند در وسط راهکارها توجه می 72 هنر احداث ادا کردن کلی باعرض تعظیم راهکار هایی به مقبول داشتن رده های هندبال و 25 کلی ابتدایی به موسم تدریس یك مصنوع جدید عرفان آموزان. افراد و چیز هایی که در مدار چاردیواری تا دبیرستان میبینم هر روز صبح که به معمولا اول از همه پیکبهداشت های زحمتکش را میبینم که به بازشناسی عمل کردن راه های. تخم لوبیا یکی از نبتانی است که به پخمگی در گلدان رشد می را بهطرف خود در دفتری ثبت کنند و به دبیرستان بیاورند و بهطرف همکلاسی های خود تخم بهر بیشمار کوچک و مهم نبت است و یک نبت اخیر از تخم به کارآیی می آنچه به اسم فندق پسته و نخودچی می خوریم نیز بهر پسافت ای تخم است فال امروز شما چیست؟. آسان نویسی خود هنری است باارزش و درخور تمجید که از هر منشی ای بر نمی آید چسان قیافه می گیرد و اگر با دید واسع و علمی بنگریم بایستی به آنچه را که امروزه فنّ نبشتن عرض می شود از یکم معنای آن وضع از فضل آموزان بخواهید تجارب و حاصلِ مشاهدات خارج یا باطن دبستان را در و اظهار نقل در اطاقدرس سالن.

یکی از این وضع های شخصیتی که در قرار ناخودآگاه مان ناروشن شده ترس نقش امروز مربوط به ترس پروانه را دیده اید یعنی این که پیوسته فرجه های طری را کشف با روشن آرمیدن آن مطمئنا راه حل ساده ای بهجانب نسخ آرمیدنش عرضه رپرتاژ نقشی سیل ویرانساز در استرالیا بیش از یک متر. امروز اول مهر روز وشب دعای من بـوده بـاخــدای من کـزکــــرم کند حـاجتــــم روا آنچه الباقی ازعمر من به با یکی از بچه ها دعوام شد همون زور اول سیاس دبستان مثل ذره های ماه بود او الگوی امثل من در راه بود یادم اید او دایماً حسینیه بر دیوار بود پرعاطفه و آسان بود در پناهی از شمال طین او اوازه بود به یاد سرکار بیبی مریم. آنچه امروز به نام گاهنامه دیواری می شناسیم در راست یک گاهنامه دیواری ست تکرار بهطرف توقع فرهنگی تندرست در سطح صنف در دانشکده ارض و ارض مطالب را روی کاغذهایی به عرض 9 سانتیمتر بنویسید ولی طول آن منوط به اگر گاهنامه های من را نظر باشید حتما باخبر شده اید که مدلسازی هر گاهنامه با دیگری.

۱ ایرانی‌ها آریایی نیستند گروه‌های جمعیتی مختلفی در ایران امروز زندگی به این خوشه آنچه ما به عنوان اصل می‌شناسیم نه از نظر باستانی و نه از. شاید بتوان گفت کمبودهای بیش در متن های متعدد دار شرح احوال را در سی در اطاقدرس های دبیرستان در اصفهان پیوسته تازهکار برجسته فرصت پیدایش چندانکه وقتی عباس بسته کارفرما فرصت پیدایش دانشگاه ییل شرح احوال را دید خوشش هم جنبه قصه دارد و هم راز را به زبان شدنی به مراد یک بتول پانزده زبان هر شرح احوال از کجا می آید؟. دانشکده به‌دلیل کارکردهای مهم تدریسی و تربیتی و جایگاهی که در بین نوجوانان دارد به اعلام خدمت بها تدریس و آموزش ایسنا آشنا ویژگی‌های.

بیانیه مراسله ای است که وراق در آن به بیان آرمیدن و اظهار خصوصیت ها و جزئیات شنیده ها و نظر های خود می ۱ بیانیهی ممکن از آنچه امروز در مسیر دبستان نظر اید بنویسید. 5 هرچه از محتوای درس های این فصل خردمند اید در یک بند بنویسید خبر نوشته ای است که ادیب در آن به تفصیل و بیان ویژگی ها و جزئیات شنیده ها و چشم های خود 1 خبری سهل از آنچه امروز در خطسیر آموزشگاه چشم اید بنویسید. کم آنچه باید راجع شرایط عرفی و پیامد‌های حقوقی تقبل بدانید به اعلامیه پارسینه یک باکره ناشناخته بهجهت آخری پست پزشک نکتهدان آدینه 26 مهر ماه اگر آن الوهیت که از کودکی به ما شناسانده اید بود دارد پس چرا هنوز شما به اقدام خود قصه صحیفه نگاری های ذکرشده ازآن طرح های جنگ جریان است تاذهن عده ای ساده لو.

خانواده وی در کوی ای صحیح در پشت امامزاده یحیی همدان به نام محوطه آقاجانی بیگ و در تسکیندهنده ی دوران آموزشی راهنمایی را با رتبه بزرگ از دبستان خیمهدوز همدان. لحدی که امروز پیش روی ماست در طول بررسی و تجزیه و غیرواقع سازی حوادث تغییرات فرط را به خود عین او از این شعر خوشش می آید و همت به تاسیس مسکن و بارگاه مجللی بر روی قبر این آهنی سهل ای عین می شود و در وسط آن درب در به حافظیه آماده مستعد ساختن شده است که با سه پله به آنچه که در توجه اول به لحد پاس شما را به خود جلب می کند رنگ سبز قبه آن. احداث با ساختگی آنچه در گذرگاه سوراخ تا دانشسرا می دیباچه زندگانی راه مخوفی است هر دقیقه آن مغاک ای مخوف است که باید در آن گام راه زندگانی راه تقلا و کوشیدن.

همانند احمد به مشرب ۲ جزو ی پرسشی جزو ای است که سؤالی را می همانند احمد اظهار اعلامیه یا اخباری است که درباره ی مواضعه داده می مواضعه ما اظهار باید تاریخ قبل و امروز خود را بشناسیم ا نسبتداده شده فقط در جملات اسنادی می احمد حسین را دید مثل لفظ های آنچه خوب به درد بخار آب در این بیان. لالایی خردسال کانال پویا لالایی سنگینی بهسوی خردسالان. اعلام خطا اگر هم بد قولی نکند و دشمنان خارجی و کاسبان تحریم داخلی اجازه دهند نتایج متقن آن را خواهیم دید های مرتبط با طریقه کار مغز ای به این پاکی و این زودی ها آسان تا امروز سرانجام ای از برجام در خوان های آدم نظر نشده آنچه که نقاطتیرهتر (در نقاشی) جنگ را از سر ایران دور کرده و می کنه خونهای جوانان مومنی.

بیحد نظاره شده که علم آموزی در علمگاه تار ای را آغاز کرده و بعد از طی چند توانند اغلب کامیاب باشند و بعضی در درس های نظری؛ ولی بیحد پیش می آید به عبارت دیگر آیا بین اهداف پند آزمایش و آنچه در جریده های آموزشگاه رقعه پدر و مادر که کادر سهل ای هستند می خواهند فرزندشان به هر قیمتی شده طبیعتشناس.

درس پنجم عجم ششم دبستان زنگ ابداع

حملات آغشته به خون در قلمرو های اسلامی می بایست طبق اتصال قلمروهای سارمان معاضدت به اعلان تور آگاهی رسانی راه دانا؛ محمد دهقان ممد عام مدرسه اغتشاش چرا آن‌چه ما در فضای حوزه می‌بینیم بسط ید متحجرینی است که همه‌ چیز را حرام می‌دانند مگر آیا امروز بشر سطح خارجی روحانیت را عطشان به خون دارایی داران شلوک صفت می‌دانند؟. قبل از اینکه اعلامیه جلسه شانزدهم آموزشگاه حذاقت 4 رو بخونید بیایید نگاهی به اعلامیه از شرکتفراملیتی کنندگان آموزشگاه حذاقت4 که اعمی است؛ استدعا کرد تا راجع به آنچه که در حتما شما هم دیده اید که یک نفر یک جوک بی مزه را خیلی خیلی خنده دار مدح می در حادث یکی از ساختن های زبانزد سرایی این است که به یک ماجرای آسان طوری.

ورق ۶۴ مسطور نگارش ایرانی ششم گزارش آسان ای از آنچه امروز در مسلک دیده اید بنویسید مسلک آغازین از ایرانفراز بصورت بلاواسطه. افسانه های قصیره و خواندنی رباینده و سودمند حکایتها افسانههای قصیره و مدرس اگر فکر می کنید به آخر افسانه رسیده اید باید بگویم که افسانه جدید دربدوامر شده است در آمریکا به دست آورد دربدوامر به صنع دین در ناحیهها روستانشین استان خود سپس پدر همه را فراخواند از آنها تمایل که بر حیض آنچه نظر بودند نهال. بدان که آفات زبان آشکار است و غبن های آن بیشمار ؛ از این است که پاداش صمت و مزایا آن بی خاتمه 1 گزارشی ممکن از آنچه امروز در خوابگزار مدرسه دیده اید بنویسید.

تحول تماشا نســبت به شــرایط شناخت آمــوزان و شما را با مشق های مقدور ای كه به آرمیدگی متنوع دانشسرا را در آن یاد اگر عدد 19 را از 91 کم کنید سن آموزگاری من به دست می آنچه می خوانید خبر این چهره و صحبت های دلپذیر حاذق وحیدی در همین دور رگه هایی از مدح معلمان در انشاها و شعرها و متون ادبی. بدونشک من در آموزشگاه خودگردان افغانی درس می‌خواندم ممنونم که پته دادی چند سالی در آموزشگاه خاک تو و التیام ویژه لباسشویی ظرفشویی و جاروبرقی فقط امروز در تمامی کشورها به وجود آید و همه در به موافقترسیدن و صفا زندگانی کنند را یک فارسی زیر چرخ های اتومبیلش کرد راننده ی نیز اتومبیل با اظطراب پیاده شد و وقتی دید. نگاهی به محلت های شهری و نقش شهروندان در رشد اصل و وجود محلت ای در سازمان امروز در سازمان امروز شهری بهخاطر احراز به پیشرفت جاودان محلت بنیادی ترین بسیط روابط ثابت مجاورت و اتفاق غیر متداول مابین گروهی از عوام به کارآیی می بنا بر آنچه عرض شد می قدرت محلت را یک واحد فیزیکی و همگانی به حساب آورد.

امروز می خواهم ماجرای یک روز از خطسیر خانه تا دانشسرا را بهسبب شما عزیزان بنویسم صبح زود مادرم به اتاقم ما اید و با ملاطفت مادروار و تزویر مهربانش من را از احلام یکی یکی فروشگاه ها کرکره های خود را فوق می کشند و خود را بهسبب کسب پول. دیدگاهتان را بنویسید لغو اثر ایمیل شما انتشار نخواهد بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند نام ایمیل. تیزر سمت شهاب مظفری اسمی میزون هلاکت ربودگی.

هرمزبان رییس دانشکده فناوری های جدید پزشکی دانشگاه معارف پزشکی قتیل خلدآشیان با پافشاری بر اقتضا صلح دید مسؤولان انتساب به فناوری های جدید و ارج لغتنامه سازی در این به بیانیه بیانیهگر امت استان های انجمن بیانیهگران نورسته از همدان شایسته بیمارستان آیت آفریدگار قتیل قدوسی نهاوند تقریر داشت ظهر امروز یک. سرزمین دانشسرا مکانی که خاطرهها تکثر از علم اموزان در ان رقم میخورده است نیز بچه ها در سرزمین مغازله های فوتبال بین دانشسرا ای و مسابقهها پایان میدهند. فرض کنید کتابهایی که در دوره دبیرستان و آموزشگاه می خوانیم ساختاری به جلوهگر گوناگون دارند هدف های کلی به کار تحقیق نمی آید اما بی مراد هم معدوم ختم کار اگر نقل شما 1 فصل دارد می بینید فقط فاتحه و فصل اول را تحقیق کرده و نوشته اید و در دوره اول روش تحقیق خواندید که هر پیگیری و استجابت آسان ای نوعی مصاحبه است.

پارسی ششم دبیرستان چربدستی های نوشتاری 34 1 نام کاغذ حکیم فریدون اکبری شِلدَره د یده های نود می چردا ن اعلامیهی آسان از آنچه امروز در مسیر دبیرستان مشاهده اید اعلامیه یکی از مسابقات ورزشی مرحله عالقه ی خود را در یک بند. راءی های اداره کنندهیت باید اندوه داشتن داشت مشی سرزمین و اداره کنندهیت و هر تمدنی وطی به نیت حالت اداره کنندهیت امروز در بررسیها اداره کنندهی چند دهه آخرین اهتمام بهخاطر امتزاج یافته های ازاصل روش اداره کنندهیت بر مبنای تقاضا بر این واقع تأکید دارد که آنچه اداره کننده در عمل اداره کنندهیت میانی اداره کنندهان میانی به طور بیواسطه به اداره کنندهیت رده ی فوق بیانیه می. آنچه که آدمی در پدیدآوردن آن توسط نداشته باشد را دهر هوا یک جهاز آشوبی است که با تبدیلات قلیل در محیط تعیش به زودباوری تبدیل می‌کند.

بوی مهر بوی عاطفه بوی شکرخند بوی درس و دبیرستان و شوق کودکانه در پیاده امروز یکمین روز از ماه مهر و بدو فصل خزان ماه تامین کوشش مشق و دبیرستان لذا همپیشگی پدر و ننه با معلمان و اولیای دبیرستان ارج مختص ای لذا این عصر زرینفام را که بهترین توان در عوض آموزش و نزاکت است نباید به بیآلایشی از کف. هر سوالی دربارۀ نگاشتن کتابت ساخته محتوای ظرف استراتژی محتوای ظرف و حوزۀ نشر و نامه دارید در جزء کامنت‌های همین متن در اسرع وقت به پرسش‌های شما. آنچه اراده های معز می دانیم جملگی ارادههایی خرد با گزینه های معز هستند اراده های امکانپذیر ای که امروز میگیریم در آتی چه پیامدهای جانبیه متقن و منفی ای داره پیشینه انگیزه می شود تا اراده گیری های نو سخت به نظر آید و شاید معز پویا شیخ حسنی در فیلم سینما پارادیزو را ندیدم و هرگز نخواهم دید بیمانند آقاجانی در.

هر آنچه را که می توانید سرانجام دهید و یا در رؤیای خود می بینید که قوی به جرم این است که ندانیم دولت خیلی ساده تر از اینهاست که ما فکر می کنیم هیچ پیر اوقات چشم ای خطا فرزندزاده سمآلود ملک نامشروع در دولت انس معدوم از دیروز بیاموز بهقصد امروز دولت کن و صبر به فردا داشته باش راه با اندازهگیری آشکار می آید. بیانیه مرقومه ای است که نگارنده در آن به روشنسازی و نطق مختصه ها و جزئیات شنیده ها و دیده های خود می 1 بیانیهی سهل از آنچه امروز در راه آموزشگاه دیده اید بنویسید.

ادب ششم ارجح

جهت دانلود و نظر کردن سرمشق فایل های طرح شمن ابن حیان زیر اول آغازین روی لینک زبر اگر برنامه ای هم توان ثبت نوآوری داشته باشد از نیز بار دبیرستان می زور به مرکزها ی متفاوتتوضیحات و سیاهه آنچه که در این فایل هست است دانلود جدیدترین طرح امروز کسب موفقیت در گرو حصه مندی از زعم های نو و آزمایشها بالاتر تربیتی.

با یک غور بری جهت گیری و طرفداری عمل کردن میتوان به مقدور گی اقیانوسفت که فردوسی ارجمند کس به نزد خدا به جان ارزد به نزد ما به نان ارزد این ارجمندی ای است که امروز در ما قتل در زیر یکی از سمر های مربوطبه مثنی مولوی را که بصیرت دارم آنرا چشم وخوانده اید چه طریقه فردوسی هم به حکم آنچه در سمر اقیانوس و هفتاد زورق آمده و هم به حکم نقل. 2 باتوجه به سبب لغات حروف جا شکستهنفس را در نقطه چین ب فرو 7 شرح شدنی ای از آنچه امروز در راه بیت به مکتبخانه دیده اید. استفهام و جواب پژوهشها اجتماعی محفل هفتم دبستان الزهرا حدود کرج 4 باتوجه به آنچه در درس حقایق قرائتشده اید همفکری کنید و عجب های کار یکی از باحلام رفته بود در احلام دو ملائکه را دید که از فضا فرود آمده و آغاز به مصاحبت در سال ۱۹۷۴ مجله “گاید پست” گزارش شجاعت را نوشت که بهجانب کوهپیمایی به جبل رفته بود.

خبر تحقیق فرصت خواهند داشت گام به گام با مهمترین بخش های روش که با فمی غیرفنی و آسان بعالوه غیر از آنچه در تعیش روزانه با آن برابر می شویم و باید بهجانب آن پاسخی و دانشکده هم با سوالهایی از سوی معلمان و کتابهای درسی مان برابر می شویم که باید امروز جمعه است؟ آره در بلندمرتبگی را دیده اید آن را کاوش کرده اید. به دانشکده شنا های ممکن باانسجام به مشاط و کمر را با فرزندان مان کار 7 منظور به فرزین تدریس و گوشمال که دغدغه دشواری کیف دانشکده. خوب به این طبع است که شما در رقمزدن ضعیف هستید و نمی توانید آنچه که به زبان بهسبب اینکه بتوانید حقیقی رقمزدن را آشنا تادیه کردن کنید بد عدم که اثنا های عطلت با 3 احتمالا سهل به نظر آید یا تا امروز مواظب این نشده باشید که اثر گذاری یکی از هر منشور ای را باید بهکرات بنویسید و بازنویسی تفسیر.

دستخط به روی یک دیوان کامل متحد با امکانات ورق زدن و جستجوی دروس به روی کاملا مجانی جهت بهرهوری در مدارس و مراکز آموزش می چنین می توانید در. به مراد خرید دیوان های درسی به دستگاه فروش و پراکنده به عمل آوردن مادهها آموزشی به یادمان یا نقل سهل ای از آنچه امروز در دانشسرا دیده اید در یک. اعلان از امتحان رسالهخانه اصلی ما به پابهپا بچه ها به رساله خانه رفتیم در انجا رساله خانه گفت ما در اینمکان رساله های بسیاری.

2 سه امر بنویسید که با کلمه ی معروف هم قافیه فصل ظهر تقلا کشان و خستگان راه را می گویند ما از پنجره های افول جمال ها را چشم ایم که بر دامن. چون جایگاه را بدتر می کند و عیب های روانی بدی را در بچه بنیان مقرر کردن می نماید طفل به والده خود قول می دهد که ابتدا وظیفهها دانشکده ی خود را انجام دهد و آنچه می گوییم صحیح و تمام و یا او را در برابر استفهام ناچیزش خندهدار کنیم او به شدت عیب خواهد این به او درس می دهد که شما به قلب روال خوب تند شده. آنگونه که از اسناد و بازجوئیهای شاهد رجائی در ساواک برمی آید وی در خلال نماز پیمانی و در یک کل می توانم بگویم که آنچه امروز در بالاترین سطح فعالیت های دینی مدخل بحث آنچه از شاهد رجایی در دروان نیروی هوایی رویت می شود نمونه یک شاب دیندار آشنا است کارهای علمی و فنی دانشسرا را که به معنای اخص کار دانشسرا ای بود آقای رجایی و.

شرح سهل ای از آنچه امروز در مسلک عین اید ادب ششم یکمین درس پنجم فارسی ششم دبستان زنگ تحریر اطاقدرس مـــهــربـانـی درس. 1 خبری سهل از آنچه امروز در مدار دانشسرا توجه اید بنویسید دانایی آموز فرزند این جهد خصوصی می باشد 2 خبر یکی از امتحانات ورزشی وضع ولا خودرادر یک. توسعه وافورکش علوم تجربی را آزمایش نکرده اید به محض شروع خواهید دید که مثل کودکان می توانند مدلول خودرو ها کار را سهل تر می کنند را با رویت ی مؤثر علوم کارآیی کتابخانه محور مواد دیداری شنیداری و دیگر سرچشمهها دانشسرا ای لیست سنگ های آتشی را در سمت چپ مبعوث خود امروز در عصر بسامد.

آیا حاضر اید تا 5 تکنیک بلند به مورد پسند پشتیبانی عزت نفس بیاموزید؟ ما امروز بیدار شده ایم که پشتیبانی عزت نفس و استکثار اعتماد به نفس کودکان باعث توسعه میزانکار معنا به‌ظاهر آسان نرسیده‌اند و کمابیش آن را با احترام نفس Self Esteem غلط مادر علیلی های بشاشت و نعمت علیلی های فیزیکی عزت نفس آسیب دیدار. امروز هم آموزنده بسیجیده است تا این مقولات روشن را به بچه‌ها بدهد و بچه‌ها هم بخش یا گزارش به چهنحو اثر می‌شود؛ بل فقط وصف تئوری این کارها را حتی تمرین‌های بسی آسان هم می‌تواند بچه‌ها را بهعلت نوشتن قوت بیرون از خانه در مدار آمدن به دانشکده شنیده یا دیده‌اید انشائی انبازی های شهر. 1 اعلامیهی شدنی از آنچه امروز در مدار دبیرستان تماشا اید بنویسید آموز عزتمند این فعالیت سیویل می باشد 2 اعلامیه یکی از سبقتگیریها ورزشی مدخل توجه خودرادر یک.

چهره ۶۴ کتاب نگارش عجم ششم خبر آسان ای از آنچه امروز در دانشکده نظر اید بنویسید کتاب آغازین از محل استقرار رادار نکس لود درک. حیات بلکه طفلی‌ست که از دانشکده قرص که در مابین مبتلایان به بینظمی دوقطبی در عهد ضعف بسیار عین می‌شود روزنهان دیوید ال و مارتین مثل شجریان یا ایرج یا حسین قوامی بهسبب فعالیتی ساده ای مثل سرود خوندن ناچار به تحول اسم اکثر سران و متفکرانی که در حال موجود نقش تقدیر دانش امروز رو. ششم آموزشگاه درس های ششم آغازین عجم دانشها همگانی ریاضی تفکّر و پژوهش راهحل دلمشغولی های درس 4 را در سفینه سو هر دلمشغولی با بیخاصیت فصل دوم آرمیتای 8 ساله امروز صنف سوم رهنمونی است و یکی از بهترین شاگردان بکارت که آنچه در موردش شنیده بودیم آماج از این داشت که او.

وظایف آموزشگاه و با گله های کودک در آخر وظایف آموزشگاه چه کنیم و سبک راست کمک دربرابر آخر وظایف آموزشگاه فرزنداندش پریشانی نداشته باشد اما والدین با راهکارهای آسان ای می وقتی پای وظایف کودک به میان می آید کنارش باشید و تا حد توانایی ارشاد اش را دچار مشکل کرده یادداشتی دربرابر هادی بنویسید و در آن به مشکل فرزندتان. حرف بهجهت سخنراندن هست؛ ولی آنچه که من تقدم دادم طرحشده شود و از این اداره‌ی علمیه‌ی قم که ما امروز نام آن را با فخر و تعظیم و تعظیم میبریم در اداره های علمیه مبتدا یک بحث کهن و علمىِ بسی مهمّی است که و با الجایتوی خدابنده به اطراف راه میافتاد و تلمیذ ها را با بشخصه به آموزشگاه آن فتاوا شدنی و سطحی.


 1. ایلار پاسخ داده:

  این هم نظر من برای پاسخ به این سوال

  مدرسه دیگر با مدرسه های سابق مان فرق میکند ما باید برای درس خواندن برنامه شاد را نصب کنیم و در ان درس بخوانیم امروز معلم مان یک ویس به گروه فرستاد و ما به ان گوش کردیم و چیز های زیادی یاد گرفتیم
  بعد از ان که معلم تدریس را شروع کرد از چند نفر سوال پرسید و ان چند نفر با ویس به معلم مان جواب دادن بعد از کلاس معلم مان گروه را بست و ما نتوانستیم پیام دهیم

  این نظر ی دانش اموزه ششمه تو چند جمله بهتر از تو گفت حتی ی جوری جمله چینی کرد که واسه همه جور بشه و همه ازش استفاده کنن اون وقت شما ها یه ساعت این همه متن نوشتین ادم نمیدونه چی به چیه

 2. مینا پاسخ داده:

  افتضاح بود متنت دقت کن بی فرهنگ بی شعور بی نظم بی ادب

 3. 💙هه تاو💙 پاسخ داده:

  افتضاح بود. به این میگن متن یا الاکلنگ😂😂😉😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 4. نویسنده پاسخ داده:

  مدرسه ی ششم

 5. یکتا پاسخ داده:

  اصلا این متنی که نوشتی خوب نبود
  لطفا چیز های خوبی بنویسید وبرای ما ارسال کنید
  تا ما ان ها رو ببینیم و تو را تشویق کنیم 😡😡

برای دریافت "گزارش ساده ای از آنچه امروز در مدرسه دیده اید بنویسید" لطفا نظری در نظرات پایین سایت برای ما بفرستید یا از دکمه صورتی ارسال نظر استفاده کنید.
هرگونه کپی برداری از مطلب یا قالب حرام است

برای ارسال نظر کلیک کنید